Tuesday, April 14, 2020

PC 'nizde BIOS da bulunan Windows anahtarını komut satırında bulma ve yeniden kullanma

Son dönem kurumsal donanımlarda, Windows Anahtarınızı üzerinde yazan bir etiket bulunmamakta ve Windows İşletim Sistemini yeniden kurmanız gerektiğinde, bu anahtara ihtiyacınız olabilecek durumlar olabilmektedir.

 Admin yetkili açacağınız cmd konsolunda şu komutları kullanabilirsiniz:
wmic path softwarelicensingservice get oa3xoriginalproductkey

slmgr.vbs /ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

slmgr.vbs /ato

Bu komutları bir betik içinde kullanmak isterseniz de:

for /F "skip=1 tokens=*" %%b in ('wmic path softwarelicensingservice get oa3xoriginalproductkey') do if not defined Anahtar set Anahtar=%%b
cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk %Anahtar%
cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ato
cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /dlv >> %temp%\Etkinlestirme_Durumu.txt

Son satırdaki komut çıktısında;
cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /dlv
...
License Status: Licensed
...
görüyorsanız işleminiz başarılı olmuş demektir.

Notification ya da unlicensed başarısız.

No comments: