Saturday, October 16, 2010

Üzülme - Mevlana

Üzülme...
der ve devam eder Mevlana;

Bir yandan korku bir yandan ümidin varsa iki kanatlı olursun, tek kanatla uçulmaz.
Zaten sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır.
Allah sana sıkıntı vermekle tozunu , kirini alır. Niye kederlenirsin?
Taş taşlıktan geçmedikçe, parmaklara yüzük olamaz.
Yüzük olmak dileyen taş, ezilmeyi yontulmayı göze almalıdır...

Thursday, September 16, 2010

Neyi arıyorsan O'sun sen.

Can konağını aramadaysan Cansın;
Bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin;
Şu nükteyi biliyorsan, işi biliyorsun demektir:
Neyi arıyorsan O'sun sen.

Hz. Mevlâna

Sunday, September 5, 2010

Rsync ve RoboCopy

Rsync için, Linux işletim sistemlerinde kullanılan oldukça verimli bir kopyalama, yansılama, yedekleme aracı diyebiliriz.
rsync -vv -a --rsh=ssh --stats /tmp/Kopyalanacak_Klasor/ root@192.168.x.x:/tmp/Yansilanacak_Yer/

Bu komut ile güvenli bir şekilde bir makinadan diğerine kopyalama yapılabilir.
Komutu 2. defa verdiğinizde tüm dosyaları kopyalamak yerine sadece değişenleri kopyalayacaktır. Diğer seçenekler içinde, silerek tamamını yeniden kopyala, belirli tarihten sonrakileri kopyala, dosya sahip bilgilerini v.b. kopyala gibi çok detaylı özellikleri var. Gerektiğinde, Cron ile de otomatik hale getirebilirsiniz.

Bu komutun Windows da bulunan karşılığı ise RoboCopy. XP ve 2003 için Resourse Kit içinde ayrıca bulabileceğiniz bu komut, Windows 7 ve üzerinde işletim sistemine dahil edilmiştir.

Aşağıdaki örnek betik ile bir klasörü, harici bir disk v.b. yere kopyalabilirsiniz, bu komutu gene 2. defa çalıştırdığınızda tüm klasör ve dosyalar yerine sadece değişenler kopyalanacaktır. Bunu da Zamanlanmış Görevler ile kullanabilirsiniz.
REM Klasoru harici diske yedekleme
REM
REM
REM http://ss64.com/nt/robocopy.html den alindi...

@ECHO OFF
SETLOCAL

SET _source=E:\Kopyalanacak_klasor_adi

SET _dest=G:\Yedeklenecek_yerdeki_adi

SET _what=/COPYALL /B /SEC /MIR
:: /COPYALL :: Tum dosya bilgisini de kopyala
:: /B :: Yedekleme modunda kopyala.
:: /SEC :: Guvenlik bilgilerini de kopyala
:: /MIR :: Klasor yapısını Yansıla

SET _options=/R:0 /W:0 /LOG:design_yedek_log.txt /NFL /NDL
:: /R:n :: Tekrar deneme sayisi
:: /W:n :: Tekrar denemeler arasi bekleme suresi
:: /LOG :: log dosyasi adi
:: /NFL :: Dosyalari log dosyasina yazma
:: /NDL :: Klasorleri log dosyasina yazma

ROBOCOPY %_source% %_dest% %_what% %_options%

Saturday, July 10, 2010

tr-spell ile Firefox da Türkçe Yazım Denetimi

TR-spell ile, hem Linux da hem de Windows daki Firefox uygulamasında Türkçe yazım denetimi yapabilirsiniz.
TR-spell Firefox ekini kurmak ve gerekli bilgileri almak için bu adresi ziyaret ediniz:
http://code.google.com/p/tr-spell/downloads/list .

Friday, July 2, 2010

Double Driver ile donanım sürücüsü yedekleme

Bir PC ye yeniden Windows işletim sistemi kurmak zorunda kalınca; kayıp, yanlış, bozuk sürücü CD ler yüzünden hayatın biraz zorlaştığını tecrübe etmiş olabilirsiniz.

Double Driver uygulaması, çalışan bir sistemden, var olan donanım sürücülerini yedekleyebiliyor ve geri yükleyebiliyor, yani hayat artık biraz daha kolay diyebiliriz.

Ücretsiz olan uygulama, Microsoft Windows XP/Vista/7 (32-bit or 64-bit) de başarıyla çalışıyor.

Tuesday, June 1, 2010


Barış Manço Müzesi Açılıyor,
Rahmetlinin, her 7 den 77 programını kapatırken verdiği, "adresimi biliyorsunuz, 81300 Moda" dediği adresde açılıyor.

Friday, May 28, 2010

Fedora 13 ve Centos 5.5 çıktı...


Daha çok masaüstü işletim sistemi olarak tercih edilen, Fedora 13 kullanıma sunuldu.


Ayrıca, daha çok sunucu tarafında kullanımız için olan CentOs 5.5 de çıktı.