Tuesday, November 19, 2019

Komut satırından hızlıca ping ile yanıt veren IP leri bulma

Bazen elinizin altında tek araç kullandığınız işletim sisteminin komut satırı olabilir. Bu tür bir durumda hızlıca ağdaki IP adreslerini bulmak için aşağıdaki komutlar işinize yarayabilir.

CMD:
FOR /L %i in (1,1,5) do @ping -n 1 192.168.3.%i | findstr "TTL"

PowerShell:
(1..5) | % {ping -n 1 192.168.3.$_ | sls "TTL"}
Powershell'i Linux/Mac üzerinde kullanıyorsanız "-n" yerine "-c" kullanmayı unutmayınız.
Powershell için ping yerine kendi komutunu kullanmak isterseniz, "Play by Play: PowerShell from Idea to Action with Don Jones and Jeff Hicks" isimli videoyu izelrken gördüğüm komutu da ekliyorum, sadece yanıt veren IP'leri listeleyecek:

1..5 | ? {Test-Connection "192.168.3.$_" -count 1 -quiet} | % {"192.168.3.$_"}

Linux:
for ((i=1; i <= 5 ; i++)); do ping -c 1 192.168.3.$i | grep ttl ; done
for i in {1..5} ; do ping -c 1 192.168.3.$i | grep ttl ; done
Parantez içlerindeki "5" leri, test sonrası tüm ağ için "254" yazarak kullanınız.
Bu ve benzeri komutlar için,  artık aktif olmayan ama işe yarayacak bir şeylerin hala bulunabileceği bu adresi önerebilirim:

http://blog.commandlinekungfu.com/


No comments: