Friday, March 20, 2009

E-posta sunucu servisleri testleri

Bir e-posta sunucusu kurduğunuzda yaptığınız ayarları test etmek isteyebilirsiniz.
Bu testleri, komut satırından yapmanız gerekirse aşağıdaki işlemler size yardımcı olabilir. Siyah olan satırları yazınız:

Telnet ile mesaj gönderme testi:

telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain (127.0.0.1).
Escape character is '^]'.
220 sunucunuz.org.tr ESMTP Postfix
ehlo gmail.com
250-test.sunucunuz.org.tr
250-PIPELINING
250-SIZE 10485760
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
mail from:kullanici_adi@gmail.com
250 2.1.0 Ok
rcpt to:test_kullanici_adi@sunucunuz.org.tr
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with .
deneme mesaj...
. <-- (nokta) 250 2.0.0 Ok: queued as 3F35BA8048
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.

Relay Testi:

Yukarıdaki işlem sırasında, özellikle bulunduğunuz ağdan farklı
bir ağdan, örneğin dış bir IP den bu testi yapmış iseniz
(telnet uzak_IP 25 gibi)
"rcpt to:" satırında "sunucunuz.org.tr" den farklı bir adrese mesaj atmak isterseniz:

[...]
rcpt to:kullanici_adi@farkli_adres.com
554 5.7.1 : Relay access denied
[...]
Bu hatayı almanız iyiye işarettir. Hatayı almaz iseniz, sunucunu ayarlarınızı gözden geçirmeniz ve "relay e kapatmanız" önerilir. Testi bulunduğunuz ağdan ya da e-posta sunucunuz üzerinde yaparsanız, hatayı almayabilirsiniz. Panik olmayınız.

Bu arada ssl de ayarlamış iseniz, aynı işlemleri telnet
yerine openssl kullanarak da yapabilirsiniz:

openssl s_client -connect sunucunuz.org.tr:465 (smtps)
openssl s_client -connect sunucunuz.org.tr:993 (imap-ssl)
openssl s_client -connect sunucunuz.org.tr:995 (pop3-ssl)

Telnet ile pop3 testi:
Siyah olan satırları yazınız:
telnet localhost pop3 (ya da 110)
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain (127.0.0.1).
Escape character is '^]'.
+ OK Dovecot ready.
user kullanici_adi
+OK
pass sifre
+OK logged in.
list
+OK 0 messages:
.
quit
+OK Bye-bye.
Connection closed by foreign host.

"list" komutundan sonra mesajı da okumak isterseniz "retr 1", silmek isterseniz "dele 1" komutlarını kullanabilirsiniz.


Telnet ile imap testi:
Siyah olan satırları yazınız:
telnet localhost imap (ya da 143)
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain (127.0.0.1).
Escape character is '^]'.
* OK Dovecot ready.
01 user kullanici_adi pass sifre
01 NO Error in IMAP command received by server.
01 list "" "*"
01 NO Error in IMAP command received by server.
01 logout
* BYE Logging out
01 OK Logout completed.
Connection closed by foreign host.

Test SASL:

E-posta mesajı gönderirken, e-posta istemcinize sunucun kimlik doğrulaması gerektiriyor bölümünde kullanacağınız, kullanıcı adı-şifre bölümü testi.
Cyrus-SASL kullanıyor iseniz, doğrudan komut satırında:
testsaslauthd -u kullanici_adi -p sifre
0: OK "Success."
Dovecot kullanıyor iseniz, yukarıdaki, "telnet localhost 25": işlemi yapacağız.
önce kullanıcı adınız ve şifreniz için şu işlemi yapalım komut satırında:
("kullanici_adi" ve "şifre" önünde 0 <--sıfır rakamı var)
perl -MMIME::Base64 -e 'print encode_base64("\0kullanici_adi\0sifre");'
AGt1bGxhbmljaV9hZGkAc2lmcmU=
daha sonra çıkan sonucu şu şekilde kullanacağız:
telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain (127.0.0.1).
Escape character is '^]'.
220 sunucunuz.org.tr ESMTP Postfix
ehlo gmail.com
250-test.sunucunuz.org.tr
AUTH PLAIN AGt1bGxhbmljaV9hZGkAc2lmcmU=
235 2.7.0 Authentication successful
quit

SPAM Test:


Bu test için, en yukarıdaki "Telnet ile mesaj gönderme testi" aşamalarını yaparak, sadece "DATA" yazan aşamada aşağıdaki metni kullanın. (tek satır olarak kullanınız)

[...]
DATA
XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X
.
quit

VIRUS mesaj testi:

Bu test için yukarıdaki "Telnet ile mesaj gönderme testi" aşamalarını yaparak sadece "DATA" yazan aşamada aşağıdaki metni kullanın. (tek satır olarak kullanınız)
Bu mesajı muhtemelen karantina klasöründe bulabilirsiniz.

[...]
DATA
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
.
quit
Kolay gelsin.
Sevgi ve saygılar.