Saturday, October 16, 2010

Üzülme - Mevlana

Üzülme...
der ve devam eder Mevlana;

Bir yandan korku bir yandan ümidin varsa iki kanatlı olursun, tek kanatla uçulmaz.
Zaten sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır.
Allah sana sıkıntı vermekle tozunu , kirini alır. Niye kederlenirsin?
Taş taşlıktan geçmedikçe, parmaklara yüzük olamaz.
Yüzük olmak dileyen taş, ezilmeyi yontulmayı göze almalıdır...