Sunday, September 5, 2010

Rsync ve RoboCopy

Rsync için, Linux işletim sistemlerinde kullanılan oldukça verimli bir kopyalama, yansılama, yedekleme aracı diyebiliriz.
rsync -vv -a --rsh=ssh --stats /tmp/Kopyalanacak_Klasor/ root@192.168.x.x:/tmp/Yansilanacak_Yer/

Bu komut ile güvenli bir şekilde bir makinadan diğerine kopyalama yapılabilir.
Komutu 2. defa verdiğinizde tüm dosyaları kopyalamak yerine sadece değişenleri kopyalayacaktır. Diğer seçenekler içinde, silerek tamamını yeniden kopyala, belirli tarihten sonrakileri kopyala, dosya sahip bilgilerini v.b. kopyala gibi çok detaylı özellikleri var. Gerektiğinde, Cron ile de otomatik hale getirebilirsiniz.

Bu komutun Windows da bulunan karşılığı ise RoboCopy. XP ve 2003 için Resourse Kit içinde ayrıca bulabileceğiniz bu komut, Windows 7 ve üzerinde işletim sistemine dahil edilmiştir.

Aşağıdaki örnek betik ile bir klasörü, harici bir disk v.b. yere kopyalabilirsiniz, bu komutu gene 2. defa çalıştırdığınızda tüm klasör ve dosyalar yerine sadece değişenler kopyalanacaktır. Bunu da Zamanlanmış Görevler ile kullanabilirsiniz.
REM Klasoru harici diske yedekleme
REM
REM
REM http://ss64.com/nt/robocopy.html den alindi...

@ECHO OFF
SETLOCAL

SET _source=E:\Kopyalanacak_klasor_adi

SET _dest=G:\Yedeklenecek_yerdeki_adi

SET _what=/COPYALL /B /SEC /MIR
:: /COPYALL :: Tum dosya bilgisini de kopyala
:: /B :: Yedekleme modunda kopyala.
:: /SEC :: Guvenlik bilgilerini de kopyala
:: /MIR :: Klasor yapısını Yansıla

SET _options=/R:0 /W:0 /LOG:design_yedek_log.txt /NFL /NDL
:: /R:n :: Tekrar deneme sayisi
:: /W:n :: Tekrar denemeler arasi bekleme suresi
:: /LOG :: log dosyasi adi
:: /NFL :: Dosyalari log dosyasina yazma
:: /NDL :: Klasorleri log dosyasina yazma

ROBOCOPY %_source% %_dest% %_what% %_options%

No comments: